Datum objave: 24.09.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova cesta 2,
Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT/Asistent z doktoratom (D010001) 
 • na Katedri za kartografijo, fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje
 • za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetni diplomirani inženir geodezije (VII/2)
 • doktorat znanosti s področja geodezije (IX)
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Kartografija
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
 • znanja za uporabo računalniških programov

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:
(vpiše se rok in datum izteka objave)
Datum objave: 24.9.2010, rok 5 dni; do 29.9.2010

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: