Datum objave: 24.09.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok od 28. 09. 2010 do 19. 10. 2010)


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA,
Oddelek za biologijo,
Večna pot 111,
Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

  • VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT ZA PODROČJE BIOKEMIJA  (M/Ž)
  • za določen čas do 15. 06. 2011 s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetna izobrazba ali magisterij ali   doktorat znanosti
  • izvolitev v naziv asistent za področje Biokemija 

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .


4. Rok za prijavo:  15 dni -  od 28.09.20010  do vključno 19.10.2010.

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Marija  Potočnik Štupar
Telefonska številka: 01 320 3301