Datum objave: 24.09.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok  90 dni od objave)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA,
Oddelek za biologijo,
Ljubljana,
Večna pot 111

1. Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT  za področje FIZIOLOGIJA ŽIVALI
 • za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž)

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktor znanosti  s področja biologije
 • veljavni učiteljski naziv za področje Fiziologija živali
 • znanje slovenskega in angleškega  jezika
 • retorične sposobnosti,inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih i  izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu           z učnim   načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)

4. Rok za prijavo: 
90 dni od objave (24. 09. 2010 do 23. 12. 2010)


Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter priloženim življenjepisom in bibliografijo sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Marija Potočnik Štupar
Telefonska številka: 01 320 3301
E-mail: