Datum objave: 24.09.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
(Rok: od 28. 09. 2010 do 05. 10. 2010)


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA –
Oddelek za biologijo,
Večna pot 111,
Ljubljana 


1. Razpisano delovno mesto:

  • TEHNIŠKI SODELAVEC VI - I  na  Katedri za biokemijo (M/Ž)
  • za določen čas  do 30. 09. 2011 s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.


2. Pogoji za opravljanje dela:

  • višješolska  izobrazba – smer biologija, mikrobiologija, biokemija, kemija
  • eno leto delovnih izkušenj
  • komunikativno, organizacijske sposobnosti, znanje uporabe računalnika in uporabniških programskih paketov


3. Kratek opis dela in nalog:

  • priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog
  • sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog
  • organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav
  • nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov
  • vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto

4. Rok za prijavo: 8 dni  od 28. 09. 2010 do vključno 05. 10. 2010

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 
101, Ljubljana.


5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Marija POTOČNIK ŠTUPAR
Telefonska številka: 01 320 3301