Datum objave: 05.10.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:  

 • ASISTENT/ASISTENT Z DOKTORATOM  IX. (m/ž)
 • za področje informacijska in grafična tehnologija  
 • šifra del. mesta: D010001
 • za določen čas – 2 leti (od 1.11.2010 do 31.10.2012),
 • s polnim delovnim časom (40 ur/teden)

 2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):   doktorat znanosti
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje informacijska in grafična tehnologija 
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), znanstvenoraziskovalno delo, uporaba računalniških orodij
 • Delovne izkušnje:                          /
 • Poskusno delo:               /

3. Kratek opis dela in nalog: 

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu, nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  8 dni, do 12. 10. 2010

5. Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar (SKS), tel.: 01/200-32-39