Datum objave: 08.10.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1.     Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ NA KATEDRI ZA OTORINOLARINGOLOGIJO za nedoločen čas, z nepolnim delovnim časom 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

  • Doktorat  znanosti
  • Veljaven učiteljski pedagoški naziv za področje otorinolaringologija
  • Zaposlitev za nepolni delovni čas v UKC Ljubljana oziroma v drugem učnem zavodu UL MF
  • Znanje slovenščine
  • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
  • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.     Kratek opis del in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
  • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
  • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4. Začetek dela:

Predvidoma 1. 2. 2011

5.    Rok za prijavo:
90 dni, od 8. 10. 2010

6.     Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Predstojnik Katedre za otorinolaringologijo prof. dr. Miha Žargi, dr. med.,
Telefonska številka: 01 522 4814