Datum objave: 09.10.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ljubljana, Tržaška 25

1. Razpisano delovno mesto:

 • Samostojni/a strokovni/a delavec/ka VII/2 v računovodsko finančni službi

Pogoji:

 • univerzitetna izobrazba ekonomske smeri
 • najmanj tri leta delovnih izkušenj

Delovno področje zajema:

 • spremljanje zakonodaje na področju računovodstva;
 • sodelovanje pri finančnem načrtovanju;
 • obračun DDV-ja;
 • usklajevanje GK in analitičnih knjigovodstev;
 • knjiženje zaključnih temeljnic;
 • izdelava bilanc;
 • izdelava obračuna davka od dohodka pravnih oseb;
 • izdelava premoženjske bilance.

K prijavi naj kandidati/ke priložijo izjave o izpopolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta:

 • kopijo diplome
 • opis delovnih izkušenj – vrsta del in nalog s trajanjem, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja glede delovnih izkušenj.
 • Z izbranim kandidatom  bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas dveh let, s polnim delovnim časom in s trimesečnim poskusnim delom, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

Pisne prijave z opisom dosedanjih del in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh od objave na naslov: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, kadrovska služba, Tržaška 25, 1000 Ljubljana.