Datum objave: 15.10.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani,
Medicinska  fakulteta,
Vrazov trg 2,
Ljubljana


1.     Razpisano delovno mesto:

 • ASISTENT/-KA na Katedri za anesteziologijo in reanimatologijo za
 • nedoločen čas z nepolnim delovnim časom

2.     Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: doktor medicine
 • Veljaven pedagoški naziv za področje Anesteziologija z reanimatologijo
 • Zaposlitev za nepolni delovni čas na UKC Ljubljana oz. v drugem učnem zavodu UL MF.
 • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
 • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.     Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.     Rok za prijavo:
8 dni, od 15. 10. 2010

5.     Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: prof. dr. Aleksander Manohin, dr. med., predstojnik Katedre za anesteziologijo in reanimatologijo
Telefon: 01 522 3557