Datum objave: 26.10.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA  PROSTIH  DELOVNIH  MEST

Članica:    FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto    : ASISTENT/KA 
    Šifra DM                                : D010001
    Tarifni razred                        : VII/2
    Šifra naziva                           : 3
    Naziv                                     : asistent/ka

2. Pogoji za opravljanje dela 

 • zahtevana izobrazba:  magister farmacije – dodiplomski (7. nivo izobrazbe)
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje farmacevtske tehnologije,  funkcionalna znanja
 • ostale zahteve: retorične sposobnosti,  inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3. Kratek opis dela in nalog:   

 • vodenje teoretskih, praktičnih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih
 • vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote
 • nadzor izvajanja varnostnih ukrepov in uporabe osebne zaščitne opreme
 • opravljanje drugih nalog

4. Sklenitev delovnega razmerja za določen čas 10 mesecev (nadomeščanje),   s polnim delovnim časom.

5. Rok za prijavo:   od  26.10.2010 do 26.11.2010

10. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:  Zdenka Gantar
Telefonska številka:    4769-505
 E-mail: