Datum objave: 22.10.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA  MESTA

Članica :FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

1. Razpisano delovno mesto: STROKOVNI SODELAVEC -  strokovni svetnik (šifra DM: D017001, šifra N: 1).
   Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:  

 • zahtevana izobrazba:
 • visokošolska univerzitetna izobrazba ali magistrska izobrazba ustrezne smeri
 • veljaven habilitacijski naziv:strokovni svetnik za ustrezno področje
 • funkcionalna znanja:smisel za organizacijo dela skupine študentov, uporaba računalniških orodij

3.  Kratek opis dela in nalog:  

 • priprava in izvajanje vaj
 • pomoč pri izvajanju izpitov
 • sodelovanje pri diplomskih delih
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
 • skrbi za varno in zdravo delo študentov, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
 • opravljanje drugih nalog, ki sodijo v širše območje dela

4.  Rok za prijavo:    5 dni

5.  Kontaktna oseba na članici:  Vili Ogrizek, univ.dipl.prav.
           telefon:  01/2000 721
            e-mail: