Datum objave: 28.10.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

MJAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok od 28.10. 2010 do 31. 10. 2010)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT v nazivu asistent z doktoratom za področje BIOTEHNOLOGIJA  (M/Ž) za določen čas s polnim delovnim časom zaradi nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu.

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti
  • izvolitev v naziv asistent za področje Biotehnologija 

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

4. Rok za prijavo:  3 dni -  od 28.10.20010  do vključno 31.10.2010.

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Tea Kuzman
Telefonska številka: 01 320 3101