Datum objave: 29.10.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
27. 10. 2010

Članica: Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana

1.  Razpisano delovno mesto: Asistent za področje Veterinarska fiziologija

 • Trajanje zaposlitve za nedoločen čas in poln delovni čas
 • IX. tarifni razred

2.  Pogoji za opravljanje dela:

 • Doktor veterinarske medicine z doktoratom znanosti s področja veterinarske medicine
 • Izvolitev v naziv asistent za področje Veterinarske fiziologije
 • Znanje tujega jezika
 • Komunikativnost
 • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
 • Uporaba računalniških orodij

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretičnih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:

8 dni (od 29.10.2010 do 6.11.2010)

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Marta Pirc Turšič
Telefonska številka: 01/4779 390
E-mail: