Datum objave: 05.11.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:  
ASISTENT / ASISTENT Z DOKTORATOM   IX.  (m/ž)
za področje tekstilstvo  
šifra del. mesta: D010001,
za določen čas – 2 leti (od 1.12.2010 do 30.11.2012), s polnim delovnim časom (40 ur/teden)

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):   doktorat znanosti
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje tekstilstvo 
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij
 • Delovne izkušnje: 5 let
 • Poskusno delo: /

3.Kratek opis dela in nalog: 

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu, nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.Rok za prijavo:  8 dni do 13. 11. 2010

5.Kontaktna oseba na članici:
  Ga. Helena Zalar (SKS), tel.: 01/200-32-39