Datum objave: 12.11.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA


Članica :  FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

1.  Razpisano delovno mesto:  
 POSLOVNI SEKRETAR VII/1
za določen čas enega leta s polnim delovnim časom  (z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas)

2.  Pogoji za opravljanje dela:  

 • zahtevana izobrazba: višješolska izobrazba (prejšnja) oz.
 • visoka strokovna izobrazba ustrezne smeri   
 • funkcionalna znanja:organizacijske in komunikacijske sposobnosti
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • 2 leti ustreznih delovnih izkušenj
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • poskusno delo:3 mesece

3.  Kratek opis dela in nalog: 

 • načrtovanje, organiziranje, usmerjanje, usklajevanje in nadzor strokovno-administrativnega dela
 • nadzor stroškov  in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev
 • opravljanje daktilografskih in drugih tajniških del za dekana, prodekane in tajnikačlanice
 • pisanje zapisnikov
 • sprejemanje in razdeljevanje pošte in vodenje poštnih evidenc za fakulteto
 • vodenje raznih evidenc in kartotek na nivoju članice in tajništva
 • nabavljanje in vodenje priročnih zalog pisarniškega materiala za tajništvo
 • opravljanje drugih del po naloga predpostavljenega in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.  Rok za prijavo: 8 dni od objave

5.  Kontaktna oseba na članici:  
Vili Ogrizek, univ.dipl.prav.
telefon: 01/2000 721
e-mail:  


Razpis odobril dekan:  prof.mag. Peter Gabrijelčič    
Ljubljana, 08.11.2010