Datum objave: 15.11.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: do 20.11.2010)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana 
(rok od  15.11.2010 do 20.11.2010)

1. Razpisano delovno mesto:

ASISTENT Z DOKTORATOM (H019001) (M/Ž)
za nedoločen čas s polnim delovnim časom 

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja agronomije
 • inovativnost
 • sposobnost za timsko delo
 • komunikativnost
 • organizacijske sposobnosti
 • eno leto delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

4. Rok za prijavo: 5 dni  od 15.11.2010   do vključno 20.11.2010

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Tea Kuzman
Telefonska številka: 320 3101