Datum objave: 23.11.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO

1.  Razpisano delovno mesto: ASISTENT/KA  (D010001)

Delovno mesto razpisujemo za določen čas dveh let.

2.  Pogoji za opravljanje dela:

  • izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba oz. magisterij znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (prejšnji) ekonomske oz. druge ustrezne družboslovne smeri,
  • veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani: asistent za področje ekonomika javnega sektorja,
  • tekoče znanje slovenskega in angleškega jezika.

3.  Ostala znanja in sposobnosti:

  • znanje za uporabo računalniških orodij,
  • retorične sposobnosti,
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine.

4.  Kratek opis dela in nalog:

  • priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo).

5.  Rok za prijavo: do vključno 23. 12. 2010.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
Telefonska številka: 01 5805 560
E-mail:

Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi in znanju tujega jezika.