Datum objave: 24.10.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica:

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

POT POMORŠČAKOV 4

6320 PORTOROŽ

 

1.     Razpisano delovno mesto:

UNIVERZITETNI UČITELJ - IZREDNI PROFESOR za področje Matematike

 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

Doktorat znanosti.

Izvolitev v naziv Izredni profesor za področje matematike.

Delo za določen čas, čas študijskega leta 2007/2008 za krajši (polovični) delovni čas, za izvedbo 3 pedagoških ur tedensko.

Retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela.

 

3.     Kratek opis dela in nalog:

-          oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih izobraževalnih programov zahtevam,

-          organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim, načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev,

-          predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskem študijskem programu,

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih del,

-          mentorstvo študentom pri izdelavi diplomskih nalog,

-          sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke.

4.     Rok za prijavo:

8 dni na naslov članice

 

5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Zmaga Uršič, univ.dipl. org. dela

Telefonska številka: 05 /67 67 221

E-mail: