Datum objave: 26.11.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

Razpisano delovno mesto:

STROKOVNI DELAVEC V – v splošno kadrovski službi
šifra DM: J015038
Število razpisanih delovnih mest: 1
Tarifni razred: V.
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas
Zaposlitev predvidoma od 1.1.2011
Poskusno delo 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: srednja strokovna izobrazba ustrezne smeri
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj
 • poznavanje predpisov področja
 • znanja za uporabo računalniških programov (word, excell,kadrovska evidenca)
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog

Splošen opis:

 • načrtovanje in opravljanje dela na ožjih strokovnih področjih
 • opravljanje tehnično administrativnih del (pisanje zapisnikov, priprava poročil, fotokopiranje,…)
 • spemljanje in izvajanje enostavnejših postopkov povezanih s področjem dela
 • vodenje raznih kartotek, evidenc in poslovanja
 • priprava, urejanje, knjiženje ali vzdrževanje  raznih gradiv in dokumentacije
 • arhiviranje dokumentacije
 • obveščanje in informiranje
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta in nalog po nalogu vodje

Podrobnejši opis:

 • opravljanje administrativnih opravil v zvezi s sklepanjem in prenehanjem delovnih razmerij
 • izvajanje postopkov povezanih z ureditvijo statusa in zavarovanja delavcev
 • vodenje evidence o dopustih delavcev in evidence delovnega časa za delavce dekanata
 • posredovanje kadrovskih podatkov računovodsko finančni službi, ki se nanašajo na obračun plač in drugih prejemkov
 • opravljanje daktilografskih in drugih tajniških del za dekana in tajnika članice
 • vodenje delovodnika  za fakulteto.

Rok za prijavo:
26.11.  –  4.12.2010

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev  in opisom dosedanjih izkušenj naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
Splošno kadrovska služba
Aškerčeva 12
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Helena Zalar,
tel. 200 32 39 e-pošta: