Datum objave: 03.12.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1.     Razpisano delovno mesto:
ASISTENT/-KA
na Katedri za slikovno diagnostiko
nedoločen čas z nepolnim delovnim časom

2.     Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: doktor medicine
Veljaven habilitacijski naziv :

  • za habilitacijsko področje Radiologija ali
  • za habilitacijsko  področje Interna medicina, s tem da ima specializacijo iz nuklearne medicine ali
  • za habilitacijsko področje Onkologija in radioterapija, s tem da ima specializacijo iz radiologije.

Po preteku habilitacijskega naziva za zgoraj navedeno področje, se mora kandidat/ka habilitirati za področje Slikovna diagnostika.
Zaposlitev za nepolni delovni čas na UKC Ljubljana oz. v drugem učnem zavodu UL MF.
Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.     Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.     Rok za prijavo:
8 dni, od  3. 12. 2010

5.     Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mirjam Trček, univ. dipl. prav.
Telefon: 01 543 7723