Datum objave: 24.10.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

 

1.     Razpisano delovno mesto:

STROKOVNI DELAVEC / STROKOVNA DELAVKA v tajništvu fakultete.

 

Čas trajanja:nedoločen čas in polni delovni čas, 3-mesečno poskusno delo.

 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

Univerzitetna ali visokošolska strokovna izobrazba upravne, organizacijske ali ekonomske smeri.

Aktivno znanje angleškega jezika.

Znanja za uporabo računalniških programov Microsoft Office.
Komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

Eno (1) leto ustreznih delovnih izkušenj

 

3. Kratek opis dela in nalog:

-          samostojno opravljanje strokovno organizacijskih del v tajništvu fakultete

-          izvajanje operativnih nalog delovnega področja

-          spremljanje informacij in novosti na svojem delovnem področju

-          opravljanje daktilografskih in drugih tajniških del za dekana, prodekane in tajnika članice

-          pisanje zapisnikov, vodenje raznih evidenc in kartotek v tajništvu

-          sprejemanje in razdeljevanje pošte in vodenje poštnih evidenc za fakulteto

 

4. Rok za prijavo:

8 dni, do 7.11.2007

 

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Lojzka Baranašič

Telefonska številka: 01 / 4771 140

E-mail: