Datum objave: 03.12.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT VII/2 (m/ž)
(za področje restavratorstvo)   

Tarifni razred: VII/2
Trajanje zaposlitve: določen čas 1 leta – do vrnitve delavke s porodniškega dopusta
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Veljavna izvolitev v naziv asistent za področje restavratorstvo
 • Znanje tujega jezika
 • Komunikativnost
 • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
 • Uporaba računalniških orodij

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretičnih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri umetniškem in znanstveno-raziskovalnem delu,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:
8 dni (od 3.12.2010 do 10.12.2010)
Pisne vloge z življenjepisom naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
Kadrovska služba, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Nina Gršič
Telefonska številka: 01/251 27 26
E-mail: