Datum objave: 03.12.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  (MEDNARODNA)  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica : FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

1.  Razpisano delovno mesto:  

Visokošolski učitelj za področje arhitekture - predmet Opisna geometrija,
za nedoločen čas s polnim delovnim časom, s pričetkom dela 1.2.2011

2.  Pogoji za opravljanje dela:  

  • zahtevana izobrazba:doktorat znanosti
  • veljaven habilitacijski naziv: docent za področje arhitekture
  • funkcionalna znanja:retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3.  Kratek opis dela in nalog:  

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
  • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke

4.  Rok za prijavo: 

30 dni od objave (s soglasjem rektorja)

5.  Kontaktna oseba na članici:  

Vili Ogrizek, univ.dipl.prav.
telefon:01/2000 721
e-mail:vili.ogrizek@fa.uni-lj.si