Datum objave: 03.12.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
Asistent (D010001),
šifra 3, z nazivom asistent za področje Bolezni in zdravstveno varstvo živali na Kliniki za prežvekovalce.
Trajanje zaposlitve za določen čas (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu do 21. 10. 2011) in poln delovni čas
VII/2. tarifni razred

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Univerzitetna izobrazba – dr. vet. med.,
 • Izvolitev v naziv asistenta za področje Bolezni in zdravstveno varstvo živali
 • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
 • Komunikacijske sposobnosti
 • Uporaba računalniških orodij

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretičnih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:
8 dni (od 3. 12. do 11. 12. 2010)

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Marta Pirc Turšič
Telefonska številka: 01/4779 390
E-mail: