Datum objave: 26.10.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica : Teološka fakulteta

 

1. Razpisano delovno mesto:

Visokošolski učitelj – docent za področje zakonske in družinske terapije

 

Čas trajanja zaposlitve: za določen čas s krajšim delovnim časom (50%)

 

2. Pogoji za opravljanje dela:

Doktorat znanosti.

Izvolitev v naziv docenta za področje zakonske in družinske terapije.

Aktivno znanje slovenskega jezika.

 

3. Kratek opis dela in nalog:

-           oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov,

-           organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),

-           predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na podiplomskih študijskih programih,

-           vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-           usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi zaključnih nalog in drugih del,

-           znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,

-           sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.),

-           skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-           opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4. Rok za prijavo:

8 dni

 

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Karl Sinko

Telefonska številka: 01 / 434 58 20

E-naslov: