Datum objave: 10.12.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
Aškerčeva 12
Ljubljana 1000

1. Razpisano delovno mesto:
VODJA REFERATA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE
šifra DM: J017932
Število razpisanih delovnih mest: 1
Tarifni razred: VII/2
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas od 1.1.2011

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba družboslovne smeri
 • najmanj 3 leta delovnih izkušenj
 • poznavanje predpisov področja
 • aktivno znanje tujega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov (word, excel, …)
 • komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti.

3. Opis dela in nalog:
Splošen opis:

 • vodenje in organizacija  dela študentskega referata za dodiplomski in podiplomski študij, v tem izvedba  postopkov doktorskega študija od prijave teme do promocije
 • sklepanje pogodb z izrednimi študenti o študiju
 • priprava seznama predavanj in oblikovanje drugih gradiv za študente
 • spremljanje vseh vrst javnih razpisov s področja študentskih zadev, strokovna priprava prijav nanje in spremljanje tovrstne problematike,
 • vodenje, organizacija iz izvedba slavnostnih podelitev diplom na UL
 • sodelovanje pri predstavitvah članice na internetu in računalniških mrežah s področja študijskih zadev
 • sodelovanje s strokovno službo za študentske zadeve Univerze v Ljubljani,
 • podajanje raznih statističnih poročil za razne forume
 • informacijsko svetovalno delo s študenti
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:
10.12. – 15.12.2010

5. Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev  in opisom dosedanjih izkušenj naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
Splošno kadrovska služba
Aškerčeva 12
1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Helena Zalar,
tel. 200 32 39,  e-pošta: