Datum objave: 14.12.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA –
Oddelek za biologijo , Večna pot 111, Ljubljana 

1. Razpisano delovno mesto:
RAZISKOVALEC/KA  (M/Ž)
za določen čas s krajšim   delovnim časom  (80 %)

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetna izobrazba
  • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
  • eno leto delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

4. Rok za prijavo:
5 dni  od 14. 12. 2010  do vključno 18. 12. 2010
Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.


5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Marija POTOČNIK ŠTUPAR
Telefonska številka: 01 320 3301