Datum objave: 17.12.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX-1
za področji : Tribologija in Vzdrževanje tehniških sistemov
Čas trajanja: nedoločen čas in polni delovni čas

2. Pogoji za opravljanje dela: doktorat znanosti s področja strojništva,

  • veljavni izvolitveni naziv redni profesor za habilitacijski področji
  • Tribologija, Vzdrževanje tehniških sistemov
  • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
  • uporaba računalniških orodij.

3. Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu
  • vodenje in ocenjevanje pripravljalnih izpitnih nalog in preizkusov
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:
8 dni, do 25.12.2010

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Lojzka Baranašič
Telefonska številka: 01 4771 140
E-mail: