Datum objave: 17.12.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT/-KA za področje Strojeslovje, stroji in naprave.
Čas trajanja: nedoločen čas in polni delovni čas  

2. Pogoji za opravljanje dela: doktorat znanosti s področja strojništva,

  • veljavni izvolitveni naziv asistent za habilitacijsko področje
  • Strojeslovje, stroji in naprave.
  • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
  • uporaba računalniških orodij.


3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4. Rok za prijavo:
8 dni, do 25.12.2010

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Lojzka Baranašič
Telefonska številka: 01 4771 140
E-mail: