Datum objave: 29.10.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: Visoka šola za zdravstvo - VŠZ Ljubljana, Poljanska cesta 26 a, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Asistent za področje babištva - babiške nege

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Diplomirana babica,
 • VII. Tarifni razred,
 • Izvolitev v naziv asistenta za področje babištva - babiške nege,
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
 • uporaba računalniških orodij

Trajanje zaposlitve: za določen čas 24 mesecev, polni delovni čas

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 8 dni

5. Kontaktna oseba na članici
Ime in priimek: Dolores Por
Telefonska številka: 01/ 300 -11-25
E-mail: