Datum objave: 28.12.2010

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
VISOKOŠOLSKI SODELAVEC-ASISTENT (v nazivu asistent z doktoratom) (M/Ž)
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • izvolitev v naziv asistent za področje Politika in ekonomika upravljanja z naravnimi viri

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

4. Rok za prijavo:
od 27.12.2010 do vključno 30.12.2010.
Pričetek dela 01.02.2010.

5. Pisne vloge z dokazili
-sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101
Kontaktna oseba:
Ime in priimek: Tina Košnjek
Telefonska številka: 01 320 3501