Datum objave: 11.01.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

Razpisano delovno mesto: ASISTENT/KA  (D010001)

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas.

Pogoji za opravljanje dela:

  • izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba ali magisterij znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne družboslovne smeri,
  • veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani: asistent za področje organizacija javnega sektorja,
  • tekoče znanje slovenskega in angleškega jezika.

Ostala znanja in sposobnosti:

  • znanje za uporabo računalniških orodij,
  • retorične sposobnosti,
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine.

Kratek opis dela in nalog: 

  • priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo).

Rok za prijavo: do vključno 10. 2. 2011.

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
Telefonska številka: 01 5805 560
E-mail:


Kandidati/ke naj k vlogi priložijo dokazila o izobrazbi in znanju tujega jezika.