Datum objave: 11.01.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO

1. Razpisano delovno mesto: TAJNIK ČLANICE VII/2 (J017908)

Delovno mesto se razpisuje za določen čas, predvidoma za čas enega leta, zaradi daljše odsotnosti delavke, poskusno delo traja 4 mesece.

2. Pogoji za opravljanje dela:

Specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja), univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba pravne smeri, 5 let delovnih izkušenj, aktivno znanje angleškega jezika, znanja za uporabo osnovnih računalniških programov.

Ostale zaželene lastnosti: vodstvene in organizacijske sposobnosti in izkušnje.

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje, načrtovanje, usklajevanje dela in nadzor nad delom notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti fakultete,
  • vodenje pravnih in upravnih postopkov fakultete,
  • priprava osnov za splošne akte fakultete, 
  • sodelovanje pri delu organov fakultete in Univerze v Ljubljani, 
  • kontrola stroškov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev, 
  • zastopanje tajništva pri poslovanju z drugimi enotami fakultete, Univerze v Ljubljani in z zunanjimi partnerji.

4. Rok za prijavo: do vključno 26. 1. 2011.

5. Kontaktna oseba na članici: Mateja D. Murgelj, el. naslov: .