Datum objave: 14.01.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta
, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:
ASISTENT/-KA
na Inštitutu za biologijo celice s polnim delovnim časom za določen
( nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu )

2.Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba ( prejšnja ) ali
magistrska izobrazba naravoslovne smeri.
Veljaven pedagoški naziv za področje Biologija celice.
Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.Kratek opis dela in nalog:
-vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
-sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških
aktivnostih
-sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
-sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na
področju stroke

4.Rok za prijavo:
8 dni, od 14. 1. 2011

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek:
predstojnik Inštituta za biologijo celice prof. dr. Kristijan Jezernik
Telefon: 01 543 7680