Datum objave: 14.01.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta
, Vrazov trg 2, Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:
ASISTENT/-KA
na Katedri za pediatrijo za
nedoločen čas z nepolnim delovnim časom

2.Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba: doktor medicine.
Veljaven pedagoški naziv za področje Pediatrija.
Zaposlitev za nepolni delovni čas na UKC Ljubljana oz. v drugem učnem zavodu UL MF.
Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.Kratek opis dela in nalog:
-vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri
predmetu
-sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških
aktivnostih
-sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
-sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo
na področju stroke

4.Rok za prijavo:
8 dni, od 14. 1. 2011

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: prof. dr. Ciril Kržišnik
Telefon: 01 522 9226