Datum objave: 14.01.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Teološka fakulteta


1. Razpisano delovno mesto:
visokošolski učitelj – docent za področje sociologije religije in pastorale

Čas trajanja zaposlitve: za nedoločen čas s krajšim delovnim časom (85 %)

2. Pogoji za opravljanje dela:
•doktorat znanosti
•izvolitev v naziv docenta za področje sociologije religije in pastorale
•aktivno znanje slovenskega jezika


3. Kratek opis dela in nalog:
•oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih
in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov
•organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu
z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom
ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
•predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri
predmetu na podiplomskih študijskih programih
•vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
•usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva
študentom pri izdelavi zaključnih nalog in drugih del
•znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in
metod
•sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno
raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)
•skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno
izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi,
uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
•opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje
delovnega mesta


4. Rok za prijavo:
•30 dni (do vključno 11. februarja 2011)


5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Karl Sinko
Telefonska številka: 01/434 58 20
E-naslov: