Datum objave: 20.01.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za biologijo, Ljubljana, Večna pot 111

1. Razpisano delovno mesto:
 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ  za področje ETOLOGIJA  za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž)

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktor znanosti  s področja biologije
  • veljavni učiteljski naziv za področje Etologija
  • znanje slovenskega in angleškega  jezika
  • retorične sposobnosti,inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3. Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih i  izobraževalnih programov zahtevam
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu           z učnim   načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
  • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)

4. Rok za prijavo: 

90 dni od objave (20. 01. 2011 do 19. 04. 2011)
Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter priloženim življenjepisom in bibliografijo sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Marija Potočnik Štupar
Telefonska številka: 01 320 3301
E-mail: