Datum objave: 21.01.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/-KA za področji
Prenosa toplote in snovi ter Procesna tehnika
Čas trajanja: določen čas 2 leti  in polni delovni čas


2. Pogoji za opravljanje dela: 

  • univ.dipl.inž.stroj. ali mag. znanosti ali doktor znanosti
  • veljavni izvolitveni naziv asistent za habilitacijski področji Prenos toplote in snovi ter Procesna tehnika.
  • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
  • uporaba računalniških orodij.

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4. Rok za prijavo:

8 dni, do 29.1.2011

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Lojzka Baranašič
Telefonska številka: 01 4771 140
E-mail: