Datum objave: 26.01.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok  90 dni od objave )

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA,
Oddelek za zootehniko,
Groblje 3, Rodica, Domžale

   1. Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ –DOCENT za področje PREHRANA  
za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž)

   2. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktor znanosti  s področja živinoreje
 • izvolitev v naziv docent  za področje Prehrana
 • znanje slovenskega jezika 

  3. Kratek opis dela in nalog:
 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

   4. Rok za prijavo:

90 dni od objave (26. 01. 2011 do 25. 04. 2011)

   5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: 
prof. dr. Janez Salobir  
Tel.: 01 320 38 14