Datum objave: 11.02.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA  MESTA

Članica : FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

1.  Razpisano delovno mesto:  

STROKOVNI SODELAVEC -  strokovni svetnik
(šifra DM: D017001, šifra N: 1).
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas s polnim delovnim časom

2.  Pogoji za opravljanje dela:  

  • zahtevana izobrazba:visokošolska univerzitetna izobrazba ali magistrska izobrazba ustrezne smeri
  • veljaven habilitacijski naziv:strokovni svetnik za ustrezno področje
  • funkcionalna znanja:smisel za organizacijo dela skupine študentov, uporaba računalniških orodij

3.  Kratek opis dela in nalog:  

  • priprava in izvajanje vaj
  • pomoč pri izvajanju izpitov
  • sodelovanje pri diplomskih delih
  • skrbi za varno in zdravo delo študentov, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih
  • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
  • opravljanje drugih nalog, ki sodijo v širše območje dela

4.  Rok za prijavo:    

5 dni

5.  Kontaktna oseba na članici:  

Vili Ogrizek, univ.dipl.prav.
telefon:  01/2000 721
e-mail: