Datum objave: 23.02.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO

Razpisano delovno mesto: ASISTENT/KA  (D010001)

Delovno mesto razpisujemo za določen čas dveh let.

1. Pogoji za opravljanje dela:

  • izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba ali magisterij znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (prejšnji in sedanji) ustrezne smeri,
  • veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani: asistent za področje informatika v javni upravi
  • tekoče znanje slovenskega in angleškega jezika.

2. Ostala znanja in sposobnosti:

  • znanje za uporabo računalniških orodij,
  • retorične sposobnosti,
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine.

3. Kratek opis dela in nalog:

  • priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo).

4. Rok za prijavo:

do vključno 25. 3. 2011

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
Telefonska številka: 01 5805 560
E-mail: