Datum objave: 25.02.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva ulica 6,
Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/-KA za področji
Konstrukcijske in razvojne tehnike in Strojeslovje, stroji in naprave.
Čas trajanja: določen čas dveh let in polni delovni čas
   
2. Pogoji za opravljanje dela: univerzitetni diplomirani inženir

  • strojništva ali magister znanosti ali doktorat znanosti s področja strojništva,
  • veljavni izvolitveni naziv asistent za habilitacijski področji Konstrukcijske in razvojne tehnike in Strojeslovje, stroji in naprave.
  • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
  • uporaba računalniških orodij.

3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4. Rok za prijavo:

8 dni, do 05.03.2011

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Lojzka Baranašič
Telefonska številka: 01 4771 140
E-mail: