Datum objave: 25.02.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX-1, šifra 
DM:D019001, za področje Konstrukcijske in razvojne tehnike
Čas trajanja: določen čas  dve leti in polni delovni čas

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti s področja strojništva,
  • veljavni izvolitveni naziv docent, izredni profesor ali redni profesor za habilitacijsko področje Konstrukcijske in razvojne tehnike
  • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)

3. Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu
  • vodenje in ocenjevanje pripravljalnih izpitnih nalog in preizkusov
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:

8 dni, do 05.03.2011

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Lojzka Baranašič
Telefonska številka: 01 4771 140
E-mail: