Datum objave: 08.03.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA,
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

ASISTENT ZA PSIHOLOŠKO METODOLOGIJO (šifra DM:D010001) m/ž
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti iz psihologije
  • veljaven habilitacijski naziv asistent za psihološko metodologijo
  • aktivno znanje slovenskega jezika in enega tujega jezika

3. Kratek opis del in nalog:

  • izvajanje teoretskih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke: znotraj in izven univerze,
  • opravljanje drugih dela po odredbi neposredno predpostavljenega vodje oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:

5 dni do vključno 12.03.2011

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: