Datum objave: 10.03.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za lesarstvo, Rožna dol.c VIII/34, Ljubljana

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

1. Razpisano delovno mesto:
 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ –DOCENT/IZREDNI PROFESOR/REDNI PROFESOR 
za področje ARHITEKTURA
za nedoločen čas s polnim delovnim časom (M/Ž)
Pričetek dela : 15.04.2011

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktor znanosti s področja arhitekture 
  • izvolitev v naziv visokošolski učitelj za področje Arhitektura
  • znanje slovenskega jezika

3. Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
  • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
  • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

4. Rok za prijavo: 

30 dni od objave


5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek:  Zoran Trošt
Telefonska številka: 01 320 3601
 Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101