Datum objave: 15.03.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: 

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – za pravne zadeve
šifra DM: J017102
Število razpisanih delovnih mest: 1
Tarifni razred: VII.
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: določen čas 6 mesecev
Poskusno delo: 3 mesece

1. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba pravne smeri
 • najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
 • dobro znanje angleškega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • poznavanje predpisov področja
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti

3. Opis dela in nalog:

Splošen opis:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • sodeluje in usklajuje naloge službe rektorata
 • izvršuje sklepe organov univerze
 • predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe rektorata
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:

 • samostojno opravlja naloge svojega delovnega področja,
 • v skladu s pravili stroke samostojno opravlja delo v pravni službi rektorata, predvsem za potrebe s področja pravnih zadev Visokošolske prijavno informacijske službe
 • sodeluje pri oblikovanju splošnih aktov univerze
 • sodeluje pri pripravi predlogov sklepov za sprejem na organih in delovnih teles organov univerze
 • sodeluje pri pripravi gradiva za sejo Statutarne komisije, Komisije za pritožbe študentov in drugih področnih komisij
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

4. Rok za prijavo:

15.3.2011 – 23.3.2011

5. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

Univerza v Ljubljani,
Kadrovska služba rektorata,
Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba za stike s kandidati
Ime in priimek: Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596