Datum objave: 15.03.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX-1, šifra 
DM:D019001,
za področje Računalništvo in informatika
Čas trajanja: določen čas  dve leti in polni delovni čas

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti s področja računalništva, 
  • veljavni izvolitveni naziv docent ali izredni profesor ali redni profesor za  habilitacijsko področje Računalništvo in informatika,
  • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)

3. Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu
  • vodenje in ocenjevanje pripravljalnih izpitnih nalog in preizkusov
  • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:

8 dni, do 23.03.2011

5. Kontaktna oseba na članici:
 
   Ime in priimek: Lojzka Baranašič
    Telefonska številka: 01 4771 140
    E-mail: