Datum objave: 21.03.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: do 25. 03. 2011)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto:

RAZISKOVALEC (M/Ž)
za določen čas
s krajšim delovnim časom – 20 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna izobrazba – univ. dipl. inž. zoot.
 • inovativnost,
 • sposobnost za timsko delo,
 • komunikativnost,
 • organizacijske sposobnosti
 • eno leto delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

4. Rok za prijavo:

5 dni   od 21.  03.  2011 do vključno 25. 03. 2011

5. Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF:

Jamnikarjeva  101,
Ljubljana
Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Irena Nekrep 
Telefonska številka:  01 320 38 01