Datum objave: 21.03.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  
FAKULTETA ZA ŠPORT, Gortanova 22, 1000 LJUBLJANA

1. Razpisano delovno mesto:

STROKOVNI DELAVEC VII/1
/šifra DM: J017131;
šifra naziva: 0/
Tarifni razred: VII/1
Trajanje zaposlitve: za  določen čas  1 leta   s polnim delovnim časom 

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Specializacija po višješolski izobrazba (prejšnja),  visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba  ekonomske smeri
 • Organizacijske  in komunikacijske sposobnosti,
 • Natančnost
 • Znanja za uporabo računalniških programov,
 • 2 leti  ustreznih delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela
 • izvajanje  postopkov povezanih s področjem dela
 • vodenje raznih kartotek, evidenc, zapisov
 • priprava, urejanje, kniženje ali vzdrževanje  raznih gradiv, arhivov in dokumentacije
 • obveščanje in informiranje
 • spemljanje vseh vrst razpisov in poznavanje pravnih predpisov s področja dela
 • sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu tajnika oziroma vodje organizacijske enote

Podrobnejši opis:

 • kontiranje knjigovodskih listin,
 • obračun plač in honorarjev,
 • vodenje saldakontov,
 • vodenje registra osnovnih sredstev,
 • vodenje analitičnih evidenc po stroškovnih mestih,
 • vodenje blagajniškega poslovanja
 • obrčaun DDV,
 • izdelava raznih poročil
 • opravljanej drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje, po nalogu predpostavljenega vodje Finančno računovodske službe

4. Rok za prijavo:

Od 22.3.2010 do 27.3.2010

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Poznik
Telefonska številka:  520 77 33
E-mail: