Datum objave: 25.03.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: 

SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (I) – KARIERNI SVETOVALEC
šifra DM: J017108
Število razpisanih delovnih mest: 1
Tarifni razred: VII.
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: določen čas do 31.5.2013 oz. za čas trajanja projekta
Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani psiholog
 • vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju izvajanja psiholoških testov
 • poznavanje trga delovne sile in aktivne politike zaposlovanja
 • izkušnje na področju izvajanja kariernega svetovanja in/ali kadrovanja
 • delovne izkušnje s primernega področja (npr. socialno delo, upravljanje s kadri, psihologija, andragogika pedagogika ipd.) oz. s področja svetovanja študentom oz. s tutorskim delom
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • poznavanje predpisov področja
 • komunikativnost, organizacijske in analitične sposobnosti

3. Opis dela in nalog:

 • so–organizacija, promoviranje in evalvacija delavnic za študente;
 • so–organizacija, promoviranje in evalvacija predstavitev delodajalcev na članicah;
 • so–organizacija, promoviranje in evalvacija obiskov študentov v realna delovna okolja;
 • informiranje o študijskih programih in zaposlitvenih možnostih;
 • individualno in skupinsko karierno svetovanje;
 • usposabljanje in dodatno izobraževanje za delo (poleg strokovnih izpitov in predavanj za pridobivanje dodatnih znanj tudi izmenjava informacij z vodstvom članic z namenom informiranja za še bolj kakovostno svetovalno delo);
 • redno sestankovanje s koordinatorjem in ostalimi svetovalci, tutorji, skrbniki študijskih programov ter kontaktnimi / pooblaščenimi osebami po članicah – izmenjava izkušenj, mnenj, evalvacija dejavnosti, načrti za naprej, posvetovanje o dilemah ipd.;
 • sodelovanje s članicami pri pripravi dogodkov za razvoj karierne orientacije in povezovanje z delodajalci;
 • pomoč pri vsebinski pripravi promocijskih gradiv;
 • promocija mreže svetovalcev in njihovih storitev med študenti, delodajalci in stroko;
 • vodenje evidenc in priprava poročil v skladu z zahtevami projekta in druge naloge, ki mu jih bo dal koordinator projekta kariernega centra. 

4. Rok za prijavo:

25.3.2010 – 2.4.2011

5. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

Univerza v Ljubljani,
Kadrovska služba rektorata,
Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba za stike s kandidati
Ime in priimek: Renata Bogataj Špenko
Telefonska številka: 01 / 24 18 596