Datum objave: 23.03.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

1. Razpisana delovna mesta:

učitelje/učiteljice slovenščine kot drugega ali tujega jezika v študijskem letu 2011/2012 na naslednjih univerzah v tujini:

 • na Univerzi v Katovicah, Poljska;
 • na Univerzi v Nottinghamu, Velika Britanija;  
 • na Univerzi v Tübingenu, Nemčija;
 • na Univerzi v Gradcu, Avstrija;
 • na Univerzi v Lodžu, Poljska (nadomeščanje v času porodniškega dopusta);
 • na Univerzi v Zagrebu, Hrvaška (nadomeščanje v času porodniškega dopusta);

Pogodba o zaposlitvi bo z izbranimi kandidati bo sklenjena za študijsko leto 2011/12 za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja, za delo s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri ali ustrezne druge univerzitetne smeri glede na specifiko slovenistike na tuji univerzi
 • s potrdilom dokazano produktivno znanje jezika države gostiteljice oziroma enega od svetovnih jezikov, ki je pretežno v rabi na univerzi države gostiteljice;
 • zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika;
 • zaželene delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
 • poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.

3. Kratek opis del in nalog:

 • sooblikovanje in posodabljanje učne vsebine lektorata in prilagajanje zahtevam specifičnim univerzitetnim in visokošolskim programom države gostiteljice,
 • učiteljsko delo v skladu s programom države gostiteljice in v skladu z javno veljavnim programom Slovenščine za tujce,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke,
 • vzdrževanje rednih delovnih stikov s strokovnim delavcem na STU in predsednikom programa,
 • obvešča kadrovsko službo fakultete o formalnopravnih problemih svojega delovanja v tujini in o spremembah svojega zdravstvenega stanja,
 • pripravi poročilo o delovanju lektorata v preteklem štud.letu,
 • obvešča STU o prireditvah in dogodkih povezanih z lektoratom,
 • spremlja razvoj stroke in se stalno strokovno spopolnjuje na področju poučevanja slovenščine kot drugega/tujega jezika,
 • sodeluje z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi  RS v državi gostiteljici.

4. Rok za prijavo:

do vključno 28. 3. 2011

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali na naslov:
Filozofska fakulteta,
Kadrovska služba,
Aškerčeva 2,
Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: mag. Mojca Nidorfer Šiškovič
Telefonska številka: 241 86-75